Nguyễn Huy Hoàng sinh ngày 10 tháng 7 năm 2000, tại thôn Thanh Tiến, xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Anh là con út trong gia đình có 6 anh em, cha mẹ làm nghề chài lưới bên bờ sông Gianh.