THÀNH TÍCH VÀ DANH HIỆU:

  • HCV Hạng cân 60 và HCV Toàn năng 2016 tỉnh Khánh Hoà
  • HCĐ classic MUSCLE CONTEST 2018
  • HCĐ classic Hồ Chí Minh năm 2019
  • HCB hệ A hạng cân 70kg giải các câu lạc bộ toàn quốc 2022
  • HCV hệ B hạng cân 70kg giải các câu lạc bộ toàn quốc 2022